Dette står vi for

Pasvik folkehøgskole er Finnmarks eneste frilynte folkehøyskole. At en folkehøgskole er «frilynt» betyr at den ikke bekjenner seg til en religiøs oppfatning. Vi legger vekt på toleranse, menneskeverd og likeverd. Vi liker at folk er forskjellige! Vi er opptatt av respekt for ulik livspraktisering, seksuell legning, identitet, politisk oppfatning, livssyn eller kulturbakgrunn. Vi er stolte over at elevene våre engasjerer seg i alt fra PRIDE-parade til solidaritetsarbeid. Kjerneverdiene våre er mangfold, menneskelig utvikling, fellesskap og naturglede. Hos oss får du være akkurat den du er.

 
 
 
 
 
 

Julena Primary School, Zimbabwe

I 2017 starter Pasvik folkehøgskole opp et nytt solidaritetsprosjekt. Vi bestemte oss for å hjelpe til i byggingen av en ny skole til barna som bor ute på landsbygda utenfor byen Gweru i Zimbabwe.

Julena Primary School ble opprettet i 2006. Fram til da hadde ikke barna i området hatt noe skoletilbud hvis foreldrene ikke hadde råd til å sende dem til byen. Skolen ble da startet opp i en gammel gårdsbygning, med omtrent 180 elever og 6 lærere. Ved skolen er det førskole og 1.-7. klasse. Den gamle gårdsbygningen er nå så falleferdig at det ikke er trygt for barna å få undervisningen der.

Til jul 2016 stod den første nye skolebygningen klar. Den består av to klasserom og ble umiddelbart tatt i bruk for de yngste elevene. Siden slutten av 2016 har arbeidet med en bygning nummer to pågått. Arbeidet er tidkrevende i og med at alt gjøres med håndkraft; sand og grus lastes av og på lastebil med spader, sement blandes for hånd med vann som bæres fra elv eller brønn, murstein lages for hånd, og lastes av og på lastebil for hånd for å frakte de ferdige mursteinene til skoleområdet. I slutten av november 2018 var den andre bygningen såpass ferdig at elvene kunne ta i bruk to nye klasserom. På samme tid har arbeidet med et tredje bygg startet opp. Når dette bygget står ferdig, kan endelig alle elevene flytte ut av den gamle bygningen og få en tryggere og bedre skolehverdag.

Hver oktober har vi en solidaritetsdag her på Pasvik folkehøgskole. Da bruker elevene en skoledag til å arbeide for å samle inn penger til skolen i Zimbabwe. Arbeidet med å bygge skolen drives av Antelope Park som er med i organisasjonen African Impact. Pengene som samles inn går direkte til prosjektet og vi får stadig oppdateringer og bilder fra framdriften og hva pengene brukes til.