Priser

Det koster å gå på folkehøgskole, men mindre enn å bo et år på hybel. Undervisningen er gratis. Du betaler for kost, losji, undervisningsmateriell og turer. Statens lånekasse har gode stipendordninger og lånemuligheter for elever på folkehøgskole. Søk lån her.


Basispris for skoleåret 88.000,-
Kost og losji¹ 74.000,-
Felleskostnader² 4.000,-
Skolemateriell³ 2.000,-
Felles studiereise 6.000,-
Innmeldingspenger 2.000,-

I tillegg til basisprisen kommer linjekostnader. Disse kostnadene skal dekke reiser du har med linjefaget, og leie av materiell og utstyr du bruker på linja.

Arktisk reiseliv - Svalbard 19.000,- (107.000,- totalt)
Backpacking Russland 20.000,- (108.000,- totalt)
Hundekjøring og villmarksliv 9.000,- (97.000,- totalt)
Jakt og fiske 12.000,- (100.000,- totalt)
Friluftsliv Finnmark - Afrika 30.000,- (118.000,- totalt)

1) Enkeltromstillegg kr 2 700,- pr år.

2) Visumutgifter, skolebilde, teater, bruk av vaskemaskin, fellesmateriell, kopiering, avisabonnement, konserter m.m.

3) Utstyr og bøker til fellesfag, valgfag og fritidsaktiviteter. Velger du flere valgfag som har utstyrs- og materialkostnader så kan det hende at du må betale noe ekstra.

  • Ved opptak som elev ved skolen gjelder angrefristen i henhold til angrerettloven kapittel 3.

  • Dersom en elev slutter i løpet av skoleåret, må det betales et gebyr tilsvarende 6 ukers opphold etter avbrudd. Dette er en bestemmelse som gjelder for alle folkehøgskoler. Regelen gjelder ikke dersom avbruddet skyldes sykdom (må dokumenteres).

Skolens bankkontonummer: 4920 20 09181